فروش و تامین مواد شیمیایی صنعتی و مواد اولیه کارخانجات ...

مواد شیمیائی قابل تامین از بهترین کارخانجات داخلی و خارجی تامین و ضمانت خود شرکت پشتوانه کیفیت  مواد قابل عرضه شرکت می باشد

مواد شیمیایی عرضه شده در شرکت در صنایع شیمیائی ، صنایع رنگ و رزین، صنایع لاستیک و پلاستیک و نیز صنایع شوینده و بهداشتی و پتروشیمی و ... مورد استفاده قرار می گیرد